Η Mediterrania εντάσσεται στον ασφαλιστικό χώρο που απευθύνεται στην κάλυψη της φυσικής ανάγκης για ασφάλεια, εξασφάλιση.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της Νομικής Προστασίας με την παροχή ασφάλισης για κινδύνους ατυχημάτων ή ασθενείας, βοηθείας και Νομικής Προστασίας.


    elGreek