Υπουργική απόφαση 53821/2014 για τις άδειες διαμονής

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα νομοθεσία που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση που ισχύει από 21/10/2014 σχετικά με τις άδειες παραμονής. Σύμφωνα με την απόφαση ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει καθόλο το διάστημα που θα έχει άδεια παραμονής στην Ελλάδα να είναι ασφαλισμένος είτε σε ιδιωτικό, είτε σε κρατικό φορέα. Κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα καλύπτουν όλα τα παρελθόντα έτη, διαφορετικά η άδειά του θα ανακαλείται από την ημερομηνία από την οποία έπαυσε η ασφάλιση.

Υπουργική απόφαση 53821/2014 και διευκρινίσεις αυτής

Αναρτήθηκε από τον χρήστη mediterrania.gr κατηγορία Νέα
elGreek