ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο δήλωσης Ασθενείας/Ατυχήματος της εταιρείας μας.
Όπως αναφέρουν οι όροι σε περίπτωση ασθενείας/ατυχήματος θα πρέπει να σταλεί άμεσα έγγραφη ενημέρωση προς την εταιρεία μας συνοδευόμενη απο τα παραστατικά της κάθε περίπτωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή τα κεντρικά γραφεία μας στο claims@mediterrania.gr .

Έντυπο δήλωσης Ασθενείας/Ατυχήματος

elGreek